Stichting Next Nature Network is opgericht op 12 april 2010. De stichting heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen); onze werkzaamheden dienen een algemeen belang en kennen geen winstoogmerk.

Op deze pagina hebben we de informatie verzameld ten behoeve van de ANBI-status.

Naam instelling
Next Nature Network

RSIN/fiscaal nummer
822337204

Contactgegevens
Stichting Next Nature
Evoluon
Noord-Brabantlaan 1A
5625 LA Eindhoven

Phone +31 040 250 4620
office@nextnature.org

Doelstelling
De stichting heeft ten doel:
Het onderzoeken, visualiseren en duiden van de veranderende relatie tussen mens, natuur on technologie en de implicaties op hoe mensen ontwerpen, bouwen en leven.
Het in dit kader bevorderen en initiëren van projecten, samenwerkingsverbanden en vernieuwingsstrategieën in de velden design, wetenschap en kunst.

Beleidsplannen
Ga naar instellingsplan 2019-2020 (pdf)
Ga naar instellingsplan 2021-2024 (pdf)
Ga naar instellingsplan 2025-2028 (pdf)

Bestuurssamenstelling
Raad van Toezicht + directeur-bestuurder

Raad van Toezicht
• Baptist Brayé (voorzitter)
• Anatal Perlin
• Bob Overbeeke
• Marc Hendrikse
• Peter Notten
• José van der Plas

Directeur-bestuurder
Koert van Mensvoort

Beloningsbeleid
Ga naar beloningsbeleid (pdf)

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
• Ga naar programmaverslag 2015-2016 (pdf)
• Ga naar programmaverslag 2017 (pdf)
• Ga naar programmaverslag 2017-2018 (pdf)
• Ga naar programmaverslag 2019-2021 (pdf)
• Ga naar programmaverslag 2022 (pdf)
• Ga naar programmaverslag 2023 (pdf)

Financiële verantwoording
• Ga naar jaarrekening 2017 (pdf)
• Ga naar jaarrekening 2018 (pdf)
• Ga naar jaarrekening 2019 (pdf)
• Ga naar jaarrekening 2020 (pdf)
• Ga naar jaarrekening 2021 (pdf)
• Ga naar jaarrekening 2022 (pdf)
• Ga naar jaarrekening 2023 (pdf)

Statuten
Ga naar statuten (pdf)

Standaardformulier Publicatieplicht Fondsenwervende Instellingen
Ga naar Standaardformulier Publicatieplicht Fondsenwervende Instellingen (pdf)

Raad van Toezicht

Leden Raad van Toezicht Stichting Next Nature Hoofdfunctie 2023 Nevenfunctie(s) 2023
J.B.M. (Baptist) Brayé - Voorzitter Principal StadsSalon (cultuurhuis in Amsterdam) Voorzitter Raad van Toezicht NNN (culturele instelling)
- - Lid Rijkscommissie Impulsaanpak Winkelgebieden RVO
- - Voorzitter van een tweetal VvE’s in Amsterdam
Dhr. drs. P.A.  (Peter) Notten  Directeur PNB Interim-bestuur & consultancy, Oirschot Voorzitter Raad van Toezicht SKOzoK onderwijs&kinderopvang, Waalre
- - Voorzitter Stg. Maker Days, Eindhoven
- - Voorzitter Stg. Jeugd & Beroep, Eindhoven
- - Lid bestuur Stg. De Ontdekfabriek, Eindhoven
- - Lid Raad van Advies CAOP/Sardes, Den Haag
Bob Overbeeke Online campaigner bij Greenpeace Nederland -
Marc Hendrikse Voorzitter Stichting TKI Holland High Tech (boegbeeld Topsector HTSM) -
- · N.B. tot december 2023 Voorzitter Raad van Toezicht Fontys Hogeschool
- - Voorzitter Raad van Commissarissen AWL Techniek Holding BV
- - Voorzitter Raad van Commissarissen Brainport Development BV
- - Voorzitter Bestuur Stichting Mikrocentrum
- - Voorzitter Adviescommissie Stimulus Programma management
- - Voorzitter Bestuur Stichting Vrienden van het DAF Museum
- - Lid Raad van Commissarissen Pallieter Groep BV
- - Lid Raad van Commissarissen Coöperatieve Kredietunie Brabant U.A.
- - Lid STAK Cera Holding BV
Anatal Perlin Directeur Innovatie Programma Slachtofferhulp Nederland -
José van der Plas Gebiedsontwikkelaar BPD Gebiedsontwikkeling Eindhoven Voorzitter Raad van Commissarissen - Woonstichting Zaam Wonen
- - Lid Raad van Toezicht - SKO zoK Primair Onderwijs en kinderopvang

Raad van Toezicht aftreed rooster

Naam 1e keer benoemd Evt herbenoeming Aftreden
Baptist Braye 2016 2020 2024
Bob Overbeeke 2018 2022 2026
Anatal Perlin 2020 2024 2028
Marc Hendrikse 2022 2026 2030
Peter Notten 2022 2025 2029
José van der Plas 2023 2027 2031